Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výborová schůze konaná dne 4.12. 2015

Účast: Šedivý, Veselý, Čečil st+ml, Veselá, Šedivá, Rákosník, Červ, Červová, Myslín, Londin,           Kodet, Svoboda, Marhoulová, Rambousková ,Bartošová, Rákosníková

 

 Program:

 1)   Zahájení

 2)   Info o vybírání členských známek

 3)   Inventarizace materiálu a majetku ve zbrojnici do 12.12. t.r.

 4)   Delegace na VVH našeho okrsku:  12.12. Velká Hraštice, 19.12. Malá Hraštice

 5)   Info o kroužku dětí + soutěže/28.11. Příbram/

 6)   Mikulášská nadílka

 7)   Výročí

 8)   Info o zrušení členství a přestup do SDH Zahořany

 9)   Novoveský Občasník – příspěvky – mládež M.Čečil, zásah.jedn.- D.Rákosník, ostatní starosta

10)  Zakoupení kompresoru do zbrojnice + hadice a koncovka na foukání gum

11)  Příprava naší VVH- zprávu přinést k přečtení na první schůzi v lednu – termín asi 8.1. 18hod

12)  Různé

 

 ad 1)   Zahájení – přivítání

 ad 2)   Info o vybírání čl. známek

 ad 3)   Inventarizace  materiálu a majetku ve zbrojnici – pondělí 7.12. v 17 hod, Šedivý, Londin, Veselý

 ad 4)   Obsazení valných hromad okrsku:

             Velká Hraštice 12.12. – Veselý, Londin, Šedivý

             Malá Hraštice  19.12. – Šedivá, Bartošová, Rambousková, Rákosníková, Červová

  ad 5)  Info o kroužku dětí + soutěže -28.11. Příbram

              ref. Michal Čečil- minulý týden soutěž v Příbrami, skončili jsme 21 z 23 účastníků,

              je potřeba doplnit stav- pozvánka na další soutěž konanou 9.1.16 v Březnici

              dokup soutěžních pomůcek – pastelky, busoly

  ad  6)  Mikulášská nadílka – zakoupení adventních kalendářů

              sraz čertů+mikulášů v sobotu 5.11. v 16 hodin v hasičárně – koordinuje D. Rákosník

  ad  7)  výročí – není žádné

  ad  8)  Info o zrušení členství a přestupech do Zahořan

              děti 16 z toho jen 6 domácích- ostatní cizí z okolních vesnic

              dospělí 12 z toho jen 3 domácí, ostatní cizí

   ad 9)  Občasník – příspěvky

               – za děti  M.Čečil už dodal

               - jedn. –dodá D.Rákosník

               - ostatní starosta sboru

   ad 10) Zakoupení kompresoru do zbrojnice + hadice a koncovka na dofukování gum

   ad 11) Přípravy naší VVH- zprávy donést na první výb.schůzi v lednu, termín VVH - 16.1.2016

   ad 12) Různé – minulou sobotu školení

                          -zásah.jednotky – první pomoc

                          - doplnění cisterny + stříkaček – přechod na zimní provoz

                           Silvestr 2015 – zamluvená hasičárna- organizuje D. Rákosník

 

                  

V Nové Vsi pod Pleší 18.12. 2015

Zapsal: Jiří Čečil