Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výborová schůze konaná dne 28. 1. 2016

Účast:        Šedivý,Čečil J.,Veselý, Čečil M., Veselá, Šedivá,Marhoulová, Rambousek   

                   Rambousková, Londin, Červ, Rákosník, Rákosníková

Program:

1)    Zahájení

2)    Zhodnocení VVH

3)    Příprava plesu dne 12.2. 2016

4)    Podepsání darovací smlouvy mezi OÚ a SDH NVp/Pleší

        /k odsouhlasení výboru/

5)    Různé – výročí

 

ad 1/ přivítání přítomných

ad 2/ zhodnocení VVH – velmi dobrá účast, přítomno hodně činných členů, přes

           20 hostů

ad 3/ příprava plesu

a/ sál zajištěn

b/ kapela zajištěna

c/ večeře pro kapelu zajištěna

d/ šatna zajištěna – pí. Naščáková

e/ pozvánky v tiskárně- nutno roznést příští týden

     skupina 1 Londin , Svoboda

     skupina 2 Veselý, Šedivý

     skupina 3 Rákosník, Kodet

 f/ plakáty Rambousková-rozvoz Marhoulová

 g/ zakoupení tomboly – dohodnuta a schválena částka 7000,- Kč, zajistí Rákosní-

      ková, Červová, Bartošová

 h/ příprava lístků do tomboly – pátek 5.2. od 18 hod v hasičárně

 ch/ příprava tomboly – pátek 12.2. v 15 hod v sokolovně

   i/ povolení zajistí Šedivý, hl.pořadatelé Červ a Kodet

 ad 5/ různé – výročí 9.2. p.Vondrák 82 let –zajistí Veselá a Šedivá

                                      20.2. pí. Nekvapilová –zajistí Londin a Rambousek

       - poděkování Aničce Veselé za vedení kroniky

ad 6/ podepsání darovací smlouvy – 4x25 tis.Kč od OÚ,

           jednohlasně odsouhlaseno, cestovné dohodnuto 3 Kč za 1 km – R.Červ

           nutno upravit podpisové vzory k účtu SDH – Šedivý,Šedivá,Rákosník

           R.Červ zajistí živnostenské oprávnění k obchodní a hostinské činnosti

           Delegace na VVH do Stříbrné Lhoty – Šedivý, Londin

 

zapsal v Nové Vsi pod Pleší – J.Čečil

dne: 4.2. 2016