Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výborová schůze konaná dne 1.4. 2016

Účast:   Šedivý, Čečil, Veselý, Rákosník, Šedivá, Veselá, Červová, Rambousková, Marhoulová, Mestek, Rambousek, Mesteková, Červová, Kodet, Londin, Červ, Svoboda

 

Program:

1/  Zahájení

2/  Registrace spolků- do 7.4. 16 odevzdat vyplněné tiskopisy na OSH Příbram

3/  Branný závod všestrannosti Nechvalice 2.4. odjezd ráno v 7 hod.

4/  Soutěž o „Zlatý koš“ – info podá Rákosník+Kodet

5/  Okrsková zábava –

a/ náš sbor připraví lístky do tomboly-nevyhrávající, vyhrávající se zasponkují až při přípravě tomboly      16.4. od 13 hodin v Sokolovně

b/  šatna – pí.Naščáková

c/ vstupenky – cena 120,- Kč

d/ 4x večeře pro kapelu

e/ autorská práva – zařídí Šedivý

 6/ Nákup oblečení pro ženy+děti – zařídí M.Mesteková

7/ Zákl. kolo 14.5. v Malé Hraštici – příprava družstev dospělých + dětí

8/ Meziokrsková soutěž za rok 2015

9/ Info ze shromáždění deledátů

10/ Info z okrskové schůze

11/ Železný šrot

12/ Přihláška do soutěže „ Hry bez hranic“  1x družstvo žen+ 1x družstvo mužů

13/ Výročí

14/ Přijmutí nových členů

 

 

ad1/  Zahájení

ad2/  Registrace spolků – do 7.4. odevzdat vyplněné tiskopisy na OSH Příbram

zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání sídlo sboru Hasičská zbrojnice Masarykova tř. 38

ad3/  Branný závod všestrannosti dětí v Nechvalicích. Odjezd v soboru 2.4. v 7 hodin – Šedivý,Veselý

ad4/  Soutěž o „Zlatý koš“ – zač. v soboru 16.4.  v 9 hodin ráno, prezentace od 8,30, savce+koš každý svůj, možno i zapůjčit, kategorie – muži do 35 let + nad 35 let, ženy do 30 let + nad 30 let, startovné 50 Kč za dvojici

ad5/  Okrsková zábava – hraje Rhytmic, náš sbor připraví lístky do tomboly – nevyhrávající, vyhrávající se zasponkují až při přípravě tomboly v sobotu  16.4. od 13 hod v Sokolovně, přípravný výbor sraz 13.4. od 19 hod v hasičárně

šatna – pí. Naščáková

vstupenky – cena 120,- Kč

4x večeře pro kapelu

autorská práva – zařídí Šedivý

ad6/ nákup dresů na soutěže pro ženy – 20 ks triček s dl. rukávem + pro děti

ad7/ Zákl.kolo v Malé Hraštici – příprava družstev dospělých + dětí

ad8/ Meziokrsková soutěž za r. 2015 – vyhrál náš sbor

ad9/ Info ze shromáždění delegátů OSH – příští rok se už meziokrsková soutěž konat nebude, shromáždění mělo velmi slabou úroveň, nové sídlo OSH  v Kulturním domě v Příbrami

 ad10/ Info z okrskové schůze – zde bylo jednáno o registraci, o okrskové soutěži, která se koná 14.5. od 9 hodin dopoledne

ad11/ Akce železný šrot – 34.4. od 8,30 ráno

ad12/ Přihláška do soutěže „Hry bez hranic“ dne 11.6. hasiči dodají dvě soutěžní družstva ženy+muži

ad13/ Výročí – dodá Honza Veselý

ad14/ Přijetí nových členů – Ema Adamcová, Petr Adamec, Petr Drnec, Aneta Ondráčková, Tomáš Doležálek

ad15/ Různé – R.Červ zajistil vydání Živnostenského listu opravňující náš sbor nakupovat a dále prodávat zboží/viz akce a závody, které pořádá náš sbor/

 

Zapsal: Jirka Čečil

V Nové Vsi pod Pleší dne 11.4. 2016