Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výborová schůze konaná dne 2.10. 2015

Přítomni:

Šedivý st., Čečil, Veselý, Veselá, Rákosník, Svoboda, Londin, Červ, Červová, Marhoulová, Kodet, Rambousková, Rambousek, Chadima, Kšána st, Plavcová, J.Beran-předseda OKRR

Program:

1)  Zahájení

2)  Řešení funkce vedoucího mládeže a odchod některých hasičů z našeho sboru, údajně do SDH Zahořany

3)  Rekapitulace soutěží

a)  memoriál V.Petrika

b)  soutěž O pohár starosty obce

c)  ostatní soutěže

4)  Výběr známek

5)  Výročí

6)  Různé

 

ad 1) Přivítání přítomných

ad 2) Řešení funkce vedoucího mládeže Kšány ml., jeho rezignace a odchod některých hasičů do jiného sboru /Zahořany?/.

Vedoucí mládeže Kšána ml. se z neznámých příčin a bez omluvy nedostavil na tuto výborovou schůzi a místo, aby nás zde seznámil s důvody svého rozhodnutí odejít z našeho sboru, dále s důvody jeho rozhodnutí odejít od rozdělané a dobře fungující práce s dětmi, tak poslal svého otce Kšánu st. s žádostí o vystoupení ze sboru od 15.10. 2015. Společně s Kšánou st. přišel i K.Chadima a T.Plavcová s žádostí o vyškrtnutí ze sboru též k výše uvedenému datu. Byly vráceny též 2 vycházkové uniformy/Kšána+Chadima/. Ani Chadima s Plavcovou, nám bohužel nebyli schopni sdělit důvody jejich rozhodnutí odejít ze sboru. Starosta SDH Šedivý st. potvrdil převzetí jejich žádostí svým podpisem.

Po odchodu výše zmíněných hasičů, schůze pokračovala dál podle programu.

-mládež  není přihlášena na hru Plamen   

-Kšána ml. vrátí kroniku v nejbližším možném termínu

-nutno vyhotovit seznam odcházejících členů a jejich seznam předat starostovi sboru

-nutno od odcházejících členů vybrat platbu za členské známky, odcházející nesmějí mít ke stávajícímu sboru žádné závazky

-nutno provést inventarizaci materiálního vybavení sboru- termín bude oznámen příští týden

ad 3)  Rekapitulace soutěží

-Memoriálu V.Petrika se zúčastnilo 12 dětských družstev, dále měl na tomto místě zaznít příspěvek od dnes již odcházejícího vedoucího mládeže, bohužel nezazněl a asi už nezazní

-starší hasiči byli minulou sobotu 26.9. Svatováclavském poháru v Krásné Hoře

ad 4) Výběr členských známek

ad 5) Výročí – tento měsíc žádné

ad 6) Různé

- je nutno oslovit rodiče dětí a seznámit je s danou situací ve sboru a to nejlépe ještě tuto neděli a pozvat je na schůzku v hasičárně ve středu 7.10. v 18 hodin

- rodiče budou obcházet Šedivý st, Veselý, Rákosník a Kodet

- Šedivý st. vytiskne pozvánky na schůzi rodičů mladých a malých hasičů

- zhodnocení finančního výdělku ze závodu O pohár starosty obce- zisk do pokladny je 13 tis.Kč

- předběžně dohodnut termín ukončení sezóny tzv. Dostříklé 24 nebo 31.10. 2015

Informace od předsedy OKRR Josefa Berana:

- meziokrsková soutěž pro rok 2016 (dříve námětové cvičení) –změna pravidel a kritérií soutěže

- pozitivní hodnocení okresu Příbram v meziokrskových soutěžích

- starosta krajského sdružení - příprava nových pravidel k vyznamenávání členů

 

Zapsal:

V Nové Vsi pod Pleší dne 4.10.2015

J.Čečil