Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru SDH - 3. 7. 2015

                            Výborová schůze konaná dne 3. 7. 2015

Přítomni: Šedivý st, Čečil, Šedivá, Veselá, Kšána st., Kšána ml., Rambousek, Svoboda, Veselý, Londin

Program:

 1. Zahájení.
 2. Souhlas výboru, že zápisy z výborových schůzí budou zveřejňovány na nových web.str. SDH.
 3. Zhodnocení Novoveských oslav.
 4. Zhodnocení závěrečné hry Plamen-výsledky na web.str.
 5. Poděkování sportovním družstvům našeho sboru za účast na okresním kole v Sedlčanech.
 6. Okrsková soutěž dětí konaná dne 7.6.
 7. Nové webové stránky.
 8. Informace o prověřovacím cvičení 22. Okrsku.
 9. Dopis starosty obce.
 10. Přístupové heslo na staré web.stránky.
 11. Soutěž – Dublovice, Čím.
 12. Výročí.
 13. Přijmutí nových členů SDH.
 14. Různé.

 

ad 1) Přivítání přítomných – starosta Šedivý Petr.

ad 2) Výsledky hlasování – 7 pro, 1 se zdržel, zápisy z výborových schůzí se budou vyvěšovat na webové stránky.

ad 3) Zhodnocení – kladné ohlasy z obce i od pořadatelů z Onkologického ústavu na Pleši.

ad 4) Poděkování dětem za perfektní přístup v soutěži.

ad 5) Poděkování našim sportovním družstvům za vzornou reprezentaci v okr.kole v Sedlčanech, při štafetě žen lehké zranění Štěpánky Kšánové. Obě družstva obsadila v soutěži pátá místa. Kompletní výsledky a  fotografie jsou na webových stránkách.

ad 6) 7.6. okrsková soutěž dětí – poděkování pořadatelům za přípravu soutěže, nová překážka pro děti,výsledky předány na okres a vyvěšeny na web.str. SDH.

ad 7) Nové webové stránky- vedoucí mládeže Kšána ml slíbil dodání podkladů ze soutěží do neděle 5.7. velitel zásahové  jednotky D. Rákosník už podklady dodal.

ad 8) Prověřovací - námětové cvičení 22.okrsku – příště bude písknuto již na ostro- buď so+ne, jinak cvičení nedopadlo podle představ, bude se řešit na okrskové schůzi, hlášení dodal R. Souček z Malé Hraštice, též se to pověsí na web.stránky.    

ad 9) Dopis starosty obce- nebyl dán příspěvek mladých hasičů do občasníku obce, chyba v tiskárně. Případné spory ve sboru řešit ne emočně, ale s chladnou hlavou    

ad 10) Přístupové heslo na staré web.stránky má administrátor, jeho tel.číslo je na infolince

ad 11) Soutěže – 4.7. Dublovice – zde budou soutěžit jen mladí hasiči 1xmuži, 1xženy, noční soutěž v Horních Hbitech, zde účast stejná družstva jako v Dublovicích, dále 5.7. Čím – zde účast       družstva starších hasičů, 18-19.7. Obecnice + Brdská liga, zde účast mladých hasičů, 25.7. závody ve Velké Hraštici- zde účast dospělých

ad 12) Výročí -  v měsíci červenci není žádné kulaté výročí narozenin

ad 13) Přijmutí nových členů do našeho SDH – jednohlasně schváleno přijetí Aleše Poučka, Veroniky Mestekové a Michala Mesteka

ad 14) Pozvánka pro redaktorku Hasičských novin na naší zářijovou soutěž o Pohár starosty obce a memoriál Václava Petrika.

ad 15) Různé- cisterna je po technické prohlídce, TK proběhla bez závad, Kšána ml. stručná informace o Hrách bez hranic konaných v Mníšku p/Brdy - kladné ohlasy na novoveské družstvo, 27.6. účast mladých hasičů v průvodu na výročí SDH v Rosovicích+rozběhnutí kroužku mladých hasičů, žádost Ter. Plavcové o účast na prázdninovém táboře pro instruktory v Jánských Koupelích - zde letní škola, účast jednomyslně schválena výborem. Starší hasiči se též zúčastnili oslav 110. výročí založení SDH ve Velké Lečici dne 20.6.- zde pochod ve slavnostním průvodu, kladení věnců, účast v soutěži. Působení našich 2 členů jako rozhodčí jedn. disciplín - bližší Info na web.stránkách SDH Velká Lečice.

       Zapsal: J.Čečil