Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekonstrukce hasičské zbrojnice

 Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Hlavním důvodem rekonstrukce hasičské zbrojnice bylo garážování hasičské cisterny, kterou zakoupila v roce 2008 naše obec od města Dobříš. Dřívější rekonstrukci bránily dva důležité problémy, přičemž prvním problémem bylo to, že budova původní hasičské zbrojnice nebyla zaevidována na katastrálním úřadu a dále pak, že pod stavbou hasičské zbrojnice nebyly veškeré pozemky ve vlastnictví obce Nová Ves pod Pleší.

Na podzim roku 2011 jsem byl pověřen starostou obce, aby původní stavba zbrojnice byla zlegalizována. Požádal jsem proto Ing. Štěpána Poláka o vypracování dokumentace k dodatečné kolaudaci stavby. V únoru roku 2012 byla tato dokumentace předána na Stavební úřad v Novém Kníně. Po předání této dokumentace, bylo zapotřebí provést odkup pozemku pod stávající stavbou hasičské zbrojnice a připravit projekt samotné rekonstrukce. Na základě studie, která byla vypracována Ing. arch. Kouřimským, jsme společně s Ing. Štěpánem Polákem navrhli upravený půdorys přístavby, podle kterého vypracoval Ing. Štěpán Polák dokumentaci pro přístavbu a stavební úpravy požární zbrojnice. Oba projekty byly věnovány Ing. Štěpánem Polákem zdarma a tím došlo k úspoře cca 60.000,- Kč. Tato dokumentace byla předána na Stavební úřad v Novém Kníně spolu s dalšími podklady ke stavbě.  Dne 16. 7. 2013 nabylo stavební povolení právní moci.

Dne 17. 2. 2013 byly zhotoveny základové sondy, které bylo nutno zhotovit pro přípravu projektové dokumentace. Poslední překážkou byly dvě vzrostlé lípy, které jsme dne 23. 3. 2013 v době vegetačního klidu porazili.

Dne 3. 10. 2013 začaly samotné práce na rekonstrukci spočívající ve vyklizení garáže od požární techniky a zhotovení patek pro nosné sloupy pro podepření stávajícího stropu. V průběhu stavby jsme zajišťovali různé pracovní činnosti – viz stavební deník. Práce pokračovaly ve vnitřních prostorách i v zimních měsících a to díky mírné zimě, kdy byly zhotoveny podlahy, byla zavedena elektroinstalace, bylo provedeno omítnutí a zateplení stěn a stropu garáže, na který byl následně instalován na připravený rošt sádrokarton.

V průběhu jarních měsíců roku 2014 práce pokračovaly a pracovní činnost se přestěhovala vně budovy. Před nastoupením firmy na zhotovení fasády jsme vlastními silami v zadní části budovy provedli sanaci základů. Poté se rozběhly práce na fasádě společně s klempířskými pracemi. Po dokončení těchto prací následovalo odvedení dešťové vody z okapů do dešťové kanalizace a zhotovení zámkové dlažby před zbojnicí. Práce na úpravě okolí a osetí travním semenem jsme provedli svépomocí. Současně bylo provedeno kompletní vymalování prostor zbrojnice.

V měsíci květnu roku 2014 jsme se věnovali svépomocí dokončovacím pracem, které spočívaly v provedení nátěrů schodů, zárubní dveří, montáží nových regálů do skladu materiálu, instalaci sanitární techniky do WC, montáží skříní a kuchyňské linky, které byli společně s novými židlemi zakoupeny obecním úřadem. Dále byly firmou osazeny v dolní části zbrojnice nové dveře a v příčce mezi garáží a vchodem byly instalovány požární dveře. 

Od 20. května 2014 jsme prováděli závěrečný úklid vnitřních prostor zbrojnice. Dne 29. května 2014 proběhla kolaudace přístavby. Byly předloženy požadované doklady a kolaudace proběhla bez připomínek.

Samotné slavnostní otevření hasičské zbrojnice proběhlo dne 1. června 2014 od 14:00 hodin.

Závěrem děkuji všem firmám a jednotlivcům za práci na rekonstrukci. Děkuji Janu Veselému a Danielu Kodetovi, kteří mi byli velkou oporou při samotné rekonstrukci. Také chci poděkovat Josefu Slavíkovi za technickou pomoc. Děkuji sousedům, se kterými byl včas projednán harmonogram a rozsah prací, za jejich ochotu a trpělivost při vstupu na jejich pozemky. Nutno také poděkovat Pavlu Pleinerovi za garážování hasičské cisterny a požárního žebříku v době rekonstrukce a za zapůjčení techniky pro samotnou rekonstrukci.

Autorem textu je Petr Šedivý, starosta sboru

 

 

Na rekonstrukci bylo odpracováno 751 brigádnických hodin - viz následující seznam.

Bartošová Lenka              4 hod.
Červ Radek                         8 hod.
Červ Vojta                      5 hod.
Jánský Petr                        2 hod.
Kodet Daniel     105 hod. 
Kšána Petr ml.         48 hod.
Kšána Petr st.     39 hod.
Kšánová Jarmila        13 hod.     
Kšánová Štěpánka           11 hod.                     
Macák Ondřej                   10 hod.
Marhoulová Markéta     20 hod.              
Miksová Denisa                               4 hod.        
Nasčáková Kristýna         12 hod.
Plavcová Tereza                5 hod.
Pleiner Pavel                      3 hod.
Proňo Pavel ml.                                2 hod.
Rákosník Dan                     9 hod.
Rákosník Jiří                        6 hod.
Rákosníková Květa            4 hod.   
Rezek Jiří st.                        8 hod.
Řanda Stanislav                                22 hod.
Svoboda Jaroslav             16 hod.
Šedivá Jindřiška                                32 hod.         
Šedivý Petr ml.                 9 hod.              
Šedivý Petr st.                   154 hod.                       
Šochman Jan                      3 hod.
Veselá Anna                       24 hod.               
Veselý Dušan                    12 hod.                
Veselý Jan                           145 hod.           
Veselý Petr                        6 hod.
Vodenka Tomáš                               2 hod.
Žampach Josef st.            8 hod.

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg