Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost sboru podzim 2016

20161209_172323.jpg

 

Mohlo by se zdát ,že náš sbor prožívá v závěrečných měsících loňského roku takzvanou okurkovou sezónu, ale opak je pravdou.

V průběhu měsíce října jsme obnovili činnost dětského kroužku,který se nám rozrostl o nové tváře. V současné době navštěvují kroužek Brožová Barbora, Brož Jakub, Krejcarová Amálie, Michálek Jan, Pomahač Michael, Pouček David, Smrčka Antonín a Souček Marek. Protože současný vedoucí mladeže Michal Čecil je dlouhodobě časově zaneprázdněn suplujeme jeho činnost společně s Janem Veselým a pomáhají nám starší děti Matěj Mestek, Denisa Miksová a Míša Radová. Pomoc nám slíbily s vedením kroužku Macáková Barbora a Mesteková Barbora.

Na schůzkách, které se konají každý pátek od 17.00 hod v hasičské zbrojnici se děti učí vše potřebné, co musí znát mladý hasič, od vázání uzlů přes dopravní a topografické značky, zdravovědu a zacházení s nářadím pro štafetu a požární útok.

Dne 9. prosince za asistence Květy Rákosníkové děti ozdobily vánoční stromek, který zajistil Daniel Kodet a zároveň vyzdobily okna v hasičské zbrojnici. Poté pod vedením Lenky Bartošové a Anny Veselé děti připravily a upekly vánoční cukroví. Následně se pustily do zdobení perníčků, které se dětem velmi líbilo. Na oslavu zakončení dětské sezony nechyběl ani přípitek dětským šampaňským. K zakousnutí měly jednohubky a vlastnoručně upečené cukroví a perníčky. Co se nesnědlo si děti odnesly domu. Na závěr jsme připravili dětem dárky pod stromeček v podobě hasičského čokoládového pexesa a balíčků s ovocem.

Pro činnost dětí jsme nechali provést generální opravu PS12 u pana Cíglera, která stála 42.150,- Kč, protože mládež do 18 let může soutěžit poze s tímto typem stříkačky. Částkou 30.000 Kč vypomohl obecní úřad a rozdíl jsme uhradili z pokladny sboru. Další vybavení pro děti jsme pořídili z dotace MŠMT a to pomůcky pro požární útok v částce 18.469 Kč. Další nářadí pro štafetu v částce 2.208,- Kč jsme také pořídili z vlastních zdrojů.

A nyní přejdeme k činnosti těch dříve narozených. Dne 28. října jsme v dopoledních hodinách provedli na hřišti úklid překážek a úklid materiálu ve skladu tamtéž. Druhá skupina připravila garáž v hasičské zbrojnici na ukončení hasičské sezóny. Na tuto akci byli pozváni nejen členové našeho sboru, kteří celý rok přikládali ruku ke společnému dílu ale i ti, kteří nám pomáhali na různých akcích sboru a obce.Tato akce se opět velmi vydařila. Smozřejmě nechybělo dobré jídlo, grilovaná krůta a kýta a dobré pítí. O dobrou zábavu se přičinili všichni zúčastnění a harmonikář Matěj.

Dne 5. prosince jsme uskutečnili v obci mikulášskou nadílku. Vneděli 4. prosince naše ženy připravily balíčky pro novoveské děti. Tentokrát jsme upustili od čokoládových adventních kalendářů a balíčky obsahovaly ovoce a trochu sladkostí. Samotnou nadílku uskutečnily dvě skupiny. Jedna od zbrojnice směrem k nádraží a druhá od zbrojnice na Malou stranu.

Ještě dvě události stojí za připomenutí.

Ta první – na Výroční valné hromadě v loňském roce jsem byl pověřen vstoupit v jednání o zhotovení historického praporu pro náš sbor. Společně s Honzou Veselým jsme navštívili paní Doubravovou v Lipí, která tyto prapory vyšívá dle požadavku zákazníka.Po konzultaci s paní Doubravovou. jsme společně se členy výboru hledali vhodný námět na přední a zadní stranu praporu a zákládní barvu.Po dlouhé diskusi a připomínkách od členů jsme zadali konečnou verzi praporu ke zhotovení. Výsledek můžete posoudit sami na přiložených fotografiích.Dřevěnou žerď nám zhotovil pan Váňa z Malé Hraštice.

Druhou událostí se kterou Vás musím seznámit je to , že náš 22.okrsek Nová Ves pod Pleší, do kterého jsou organizačně začleněny sbory z Malé a Velké Hraštice a Velké Lečice obdržel putovní pohár za první místo v meziokrskové soutěži okresního sdružení Příbram za rok 2015.Do této soutěže je zapojeno 31 okrsků. Tohoto ocenění jsme dosáhli během posledních tří let podruhé, přičemž jsme v roce 2014 obsadili druhé místo.

Předání poháru a diplomu se na okrskové schůzi dne 2.listopadu v naší hasičské zbrojnici zúčastnili i pozvaní starostové obcí v rámci našeho okrsku. Za Malou a Velkou Hraštici paní Helena Wiedermanová, za naši obec Ing. Jan Havelka a za Velkou Lečici místostarosta obce Ing. Josef Beran. Samotný pohár a diplom nám předal starosta Okresního sdružení SH ČMS v Příbrami Bc. Václav Jankovský. Je to ocenění práce našich hasičů, ale poděkování také patří obecním zastupitelům a starostovi obce za podporu a finanční pomoc, která je nezbytá pro naší činnost.

Závěr roku jsme opět oslavili v hasičské zbrojnici sice v menším počtu než v loňském roce, ale zábava byla vyníkající a účastníci si tuto akci pochvalovali.Každý účastník přinesl něco dobrého na zub. O púlnoci jsme si společně připili a pořáli vše nejlepší a hlavně hodně zdraví v roce letošním.

Závěrem mi dovolte poděkovat ještě jednou obecnímu zastupitelstvu naší obce, paní Haně Novákové a Pavlu Pleinerovi za pomoc při pořádání akcí našeho sboru a samozřejmě nesmím zapomenout na naše členy od těch nejmenších až po ty dříve narozené a naše příznivce, bez kterých by naše činnost nebyla taková jaká je.

A na úplný závěr mi dovolte popřát Vám všem mnoho úspěchů , ale hlavně hodně zdraví nejenom v tomto roce ale i v letech příštích.

 

Petr Šedivý starosta sboru