Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručná historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Nové vsi pod Pleší byl založen na ustavující schůzi dne 15. července 1888.

 

Prvním předsedou byl zvolen: Hodys Josef 1888-89,

Velitel: Buňát Jan 1888-1903

Jednatel: Novák Alois 1888-1901

Pokladník: Matys František 1888-1901

Velitelky žen: Pilecká Jindřiška, Holá Marie obě 1923-25

Velitelé mládeže: Moravec Josef 1951-; Poláček Josef a Šedivý Karel 1957-63

 

Po založení sbor sháněl finanční prostředky na vybavení. Hasičské náčiní bylo zpočátku uloženo ve staré kůlně vedle místní školy. K dispozici byla ruční stříkačka fy. Smekal tažená koňmi. V roce1937 sbor zakoupil motorovou dopravní stříkačku DS 16 od firmy Zigmund. Tato dodnes fungující stříkačka v té době stála 31 500 Kč.

1.png

Po druhé světové válce sbor obdržel první automobil značky Mercedes. Poté,  když tento automobil dosloužil, tak byl nahrazen Tatrou 805. V roce 1997 byla nahrazena vozem Avia speciál, které bylo zakoupeno obecním úřadem od hasičů v Mníšku pod Brdy .Auto přivezli Kšána Petr st.Veselý Jan a Šedivý Petr st., který tento nákup  zařizoval.V roce 2012 byl tomuto autu dán nový lak.

2.png

V současné době má náš sbor následující techniku: Avie speciál, Cas 25 Škoda 706, stříkačky PS8, PS12, PS16 a soutěžní stříkačku PS18.

Ve sboru pracují družstva žen, mužů a družstva dětí. Sbor pořádá různé akce například:  pochody , karneval pro děti,  kulturní vyžití pro dospělé( Hasičský ples, Den novoveských žen).Družstva sboru se pravidelně účastní okrskových soutěží 22.okrsku a na pozvání taktéž soutěží v rámci okrsku, ale také mimo. Náš sbor pořádá v měsíci září soutěž hasičských družstev v požárním útoku s doplňkovou disciplínou o pohár starosty obce Nová Ves pod Pleší. Kromě toho sbor také pořádá soutěž nazvanou Memoriál Václava Petrika, což je soutěž určená pro mladé hasiče. Sbor pomáhá při činnosti v obci.(sběr železného šrotu, likvidace černých skládek)

3.png

Nyní se zmíníme o některých technických událostech: Při povodních v roce 2002 pomáhal náš sbor při záchraně majetku občanů města Řevnic. Naši dobrovolní hasiči v počtu 9 mužů pomáhali s nasazením celé 2 dny. V roce 2003 na valné hromadě poděkovali zástupci řevnických hasičů našim členům. V roce 2004 bylo zakoupeno kalové čerpadlo z důvodu technického šetření hasičských stříkaček při čerpání značně znečištěné vody. Dále bylo provedeno zateplení zadní strany hasičské zbrojnice a také nátěr plechové střechy.Na obecním pozemku v areálu hřiště TJ Sokol byla instalována překážková dráha na požární sport a plechová kolna na uskladnění překážek. V roce 2013 byly započaty přípravné práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Dne 1.června 2014 byla slavnostně otevřena. Více o rekonstrukci zbrojnice se dozvíte v jiné rubrice našich webových stránek.

4.png